Showing all 4 results

HÃY CHỌN BỘ LỌC CẦN HIỂN THỊ

   XÃ NẬM KÈ - HUYỆN MƯỜNG NHÉ

2020

DA0051 TRƯỜNG HUỔI THANH 1 CỤM 2 - XÃ NẬM KÈ – HUYỆN MƯỜNG NHÉ – TỈNH ĐIỆN BIÊN

SỐ TIỀN 350.000.000Đ
SỐ NGƯỜI QUYÊN GÓP 479 NGƯỜI
Xây dựng: 02 phòng học 42 m2 và 01 Phòng công vụ 15m2

Mô tả dự án: Xây gạch bao che, mái tôn mát 3 lớp cách nhiệt, có trát tường, vôi ve, có gạch lát sàn.

Thời gian xây dựng: 30-45 ngày

Khởi công dự kiến: Tháng 4/2020

Hoàn tất xây dựng: Tháng 5/2020

Thuộc bản Huổi Thanh 1 – xã Nậm Kè – huyện Mường Nhé – tỉnh Điện Biên
1. Đường đi từ trung tâm vào điểm bản Huổi Thanh 1 cụm 2 đường to ô tô đi lại thuận tiện được dải cấp phối Khoảng cách từ đường ô tô vào lớp học khoảng 12 Km

2. 100% dân tộc HMông;
3. Có khoảng 70 hộ dân
4. Trình độ dân trí không đồng đều
5. 100% dân bản làm nương nên đời sống còn gặp nhiều khó khăn
6. Có 20 dân trong bản nghiện ma túy
7. Bản có 2 lớp = 25 trẻ. Trong đó:   lớp 1: 13 trẻ;  lớp 2 : 12 trẻ.
8. Lớphọc tại điểm trường này đã có trên 10 năm
9. Tình trạng cơ sở lớp học: Nhà tranh tre nứa lá đến nay đã xuống cấp trầm trọng.
10. Các chính sách của Nhà nước nhân dân trong bản được hỗ trợ:
11. Điểm bản đã có điện lưới, nước sử dụng nước khe
12. Tại sao phải xây dựng điểm này: Do lớp học đã xuống cấp
13. Hình ảnh điểm trường


Ảnh trước khi xây dựng

14. Số điện thoại của hiệu trưởng: 0333656081
15. Số điện thoại của giáo viên cắm bản: Khoàng Văn Vui 0947249964
16. Phòng giáo dục có hỗ trợ được diện tích, tiền san ủi đất và toàn bộ bàn ghế cho HS, GV, tủ dành cho GV không? Phòng giáo dục hỗ trợ tiền san ủi mặt bằng và toàn bộ bàn ghế HS
17.   Có em nhỏ nào bị khuyết tật, bệnh hiểm nghèo không?  không
18. Thầy giáo có cắm bản không:  thầy giáo ở bản cuối tuần mới về
19. Nhu cầu xây dựng: 01 phòng học, 01 phòng công vụ (có thể xây dựng kiên cố do có thể vận chuyển nguyên vật liệu bằng ô tô.
Một số ảnh khi xây dựng:
Và khi hoàn thiện:
Một số ảnh hoàn thiện

 XÃ QUẢNG LÂM - HUYỆN MƯỜNG NHÉ - TỈNH ĐIỆN BIÊN

2020

DA0044 ĐIỂM TRƯỜNG CHÀ NỌI 2 – XÃ QUẢNG LÂM – HUYỆN MƯỜNG NHÉ – TỈNH ĐIỆN BIÊN

SỐ TIỀN 225.000.000Đ
SỐ NGƯỜI QUYÊN GÓP 308 NGƯỜI
Xây dựng: 01 phòng học 42 m2 và 01 Phòng công vụ 15m2

Mô tả dự án: Xây gạch bao che, mái tôn mát 3 lớp cách nhiệt, có trát tường, vôi ve

Thời gian xây dựng: 30-45 ngày

Khởi công dự kiến: Tháng 4/2020

Hoàn tất xây dựng: Tháng 5/2020

THÔNG TIN THÊM

Thuộc bản Chà Nọi 2 – xã Quảng Lâm- huyện Mường Nhé – tỉnh Điện Biên. 1. Đường đi từ trung tâm vào điểm bản Chà Nọi 2 đường ô tô đi vào được đến tận điểm trường khoảng 5 km tuy nhiên rất trơn trượt vào mùa mưa.

HIỆN TRẠNG

1. Điểm trường gồm 53 trẻ bao gồm 1 lớp nhà trẻ và 1 lớp ghép 3-4-5 tuổi.
2. Lớp học tại điểm trường này đã có trên 10 năm
3. Tình trạng cơ sở lớp học: Một phòng học tạm từ nứa lá rất yếu và siêu vẹo mái phủ bạt và nứa lá tạm bợ.
4. Điểm bản chưa có điện lưới, sử dụng nước khe
5. Tại sao phải xây dựng điểm này? Do lớp học đã xuống cấp, thiếu phòng học cho trẻ.

DỰ TÍNH

+ Phòng giáo dục hỗ trợ tiền san ủi mặt bằng và toàn bộ bàn ghế HS. Huyện Đoàn tặng chuồng gà và vườn rau khăn quàng đỏ, trồng cây. Nhà thầu tặng Téc nước, dựng nhà WC, nhà bếp, nhà tắm tận dụng từ công trình cũ.
+ Hiện tại đã được xây dựng 01 phòng mầm non. Nhu cầu cần xây dựng thêm 01 phòng học, 01 phòng công vụ (có thể xây dựng kiên cố do có thể vận chuyển nguyên vật liệu bằng ôtô

LIÊN LẠC

+ SĐT của hiệu trưởng: 0824697622
+ SĐT giáo viên cắm bản: 033498455

Hiện trạng:

Một số hình ảnh xây dựng:

Ảnh hoàn thiện

 

   

XÃ CHUNG CHẢI - HUYỆN MƯỜNG NHÉ

2020

DA0057 ĐIỂM TRƯỜNG HUA SIN – XÃ CHUNG CHẢI – HUYỆN MƯỜNG NHÉ – TỈNH ĐIỆN BIÊN

SỐ TIỀN 125.000.000Đ
SỐ NGƯỜI QUYÊN GÓP 173 NGƯỜI
Sức Mạnh 2000 tài trợ 125,000,000 VNĐ của điểm trường này.
Chị Huyền Thương tài trợ 100,000,000 VNĐ
Tổng số tiền xây dựng điểm trường 225,000,000 VNĐ

Xây dựng: 01 phòng học 42 m2 và 01 Phòng công vụ 15m2

Mô tả dự án: Xây gạch bao che, mái tôn mát 3 lớp cách nhiệt, có trát tường, vôi ve, lát nền
Thời gian xây dựng: 30-45 ngày

Khởi công dự kiến: Tháng 4/2020

Hoàn tất xây dựng: Tháng 5/2020

THÔNG TIN THÊM

Thuộc bản Hua Sin – xã Chung Chải- huyện Mường Nhé – tỉnh Điện Biên. 1. Đường đi từ trung tâm vào điểm bản Hua Sin đường to ô tô đi lại thuận tiện được dải cấp phối khoảng cách từ đường ô tô vào lớp học khoảng 25 km.

HIỆN TRẠNG

1. Bản có 3 lớp = 83trẻ. Trong đó: 2 lớp ghép 3- 4-5 tuổi, 1 lớp nhà trẻ.
2. Lớp học tại điểm trường này đã có trên 10 năm
3. Tình trạng cơ sở lớp học: Hiện tại bản có 2 lớp học kiên cố và 1 lớp tạm. Lớp tạm đã xuống cấp chưa đảm bảo cho việc chăm sóc giáo dục trẻ, và các hoạt động của cô và trẻ trên lớp.
4. Điểm bản chưa có điện lưới, sử dụng nước khe
5. Lớp học đã xuống cấp, thiếu phòng học cho trẻ.

DỰ TÍNH

+ Phòng giáo dục hỗ trợ tiền san ủi mặt bằng và toàn bộ bàn ghế HS. Huyện Đoàn tặng chuồng gà và vườn rau khăn quàng đỏ, trồng cây. Nhà thầu tặng Téc nước, dựng nhà WC, nhà bếp, nhà tắm tận dụng từ công trình cũ.
+ Hiện tại đã được xây dựng 01 phòng mầm non. Nhu cầu cần xây dựng thêm 01 phòng học, 01 phòng công vụ (có thể xây dựng kiên cố do có thể vận chuyển nguyên vật liệu bằng ôtô

LIÊN LẠC

+ SĐT của hiệu trưởng: 0948574469
+ SĐT giáo viên cắm bản: 0813801525

Ảnh hiện trạng

Ảnh xây dựng:

 

Ảnh hoàn thiện:

  XÃ CHUNG CHẢI – HUYỆN MƯỜNG NHÉ – TỈNH ĐIỆN BIÊN

2020

DA0058 BẢN HÚI TO – MẦM NON – XÃ CHUNG CHẢI – HUYỆN MƯỜNG NHÉ

SỐ TIỀN 225.000.000Đ
SỐ NGƯỜI QUYÊN GÓP 308 NGƯỜI
Xây dựng: 01 phòng học 42 m2 và 01 Phòng công vụ 15m2

Mô tả dự án: Xây gạch bao che, mái tôn mát 3 lớp cách nhiệt, có trát tường, vôi ve, có gạch lát sàn.

Thời gian xây dựng: 30-45 ngày

Khởi công dự kiến: Tháng 4/2020

Hoàn tất xây dựng: Tháng 5/202
Thuộc bản Húi To 2 – xã Chung Chải- huyện Mường Nhé – tỉnh Điện Biên
1. Đường đi từ trung tâm vào điểm bản Húi To đường to ô tô đi lại thuận tiện được dải cấp phối khoảng cách từ đường ô tô vào lớp học khoảng 15 km,
2. 100% dân tộc HMông, 
3. Có 76 hộ dân,
4. Trình độ dân trí không đồng đều,
5. 100% dân bản làm nương nên đời sống còn gặp nhiều khó khăn,
6. Có 3,3% dân nghiện ma túy,
7. Học sinh: 28 trẻ . Bản có 2 lớp = 62 trẻ. Trong đó: 2 lớp ghép 3- 4-5 tuổi,
8. Lớp học tại điểm trường này đã có trên 10 năm
9. Tình trạng cơ sở lớp học: Hiện tại đã được xây dựng 01 phòng học còn lại lớp học đã xuống cấp do mối mọt do vậy không đảm bảo cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ, và các hoạt động của cô và trẻ trên lớp.        
10. Điểm bản chưa có điện lưới, nước sử dụng nước khe
11. Tại sao phải xây dựng điểm này: Do lớp học là lớp tạm đã xuống cấp
12. Hình ảnh điểm trường 

Dù luôn phải đối mặt với vô vàn sự thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần, các em học sinh vẫn luôn cố gắng học tập

13. Số điện thoại của hiệu trưởng: 0948574469
14. Số điện thoại của giáo viên cắm bản: 0948732394
15. Phòng giáo dục có hỗ trợ được diện tích, tiền san ủi đất và toàn bộ bàn ghế cho HS, GV, tủ dành cho GV không? Phòng giáo dục hỗ trợ tiền san ủi mặt bằng và toàn bộ bàn ghế HS
16.   Có em nhỏ nào bị khuyết tật, bệnh hiểm nghèo không ? Không
17. Cô giáo có cắm bản không:  Cô giáo ở bản cuối tuần mới về 
18. Nhu cầu xây dựng: 01 phòng học mầm non, 1 phòng công vụ, (có thể xây dựng kiên cố do có thể vận chuyển nguyên vật liệu bằng ôtô.
Một số ảnh hoàn thiện: